HU   EN

Megbízható informatikai szolgáltatások

Minden üzleti szolgáltatástól elvárt, hogy értékkel járuljon hozzá a Társaság működéséhez. Az üzleti folyamatok kockázatainak felmérésekor és a lehetséges ellenőrzési pontok kialakításakor mindig a üzleti információk biztonságát tartjuk szem előtt, mivel az informatikai rendszerek sebezhetősége nem csupán pénzügyi veszteségekkel fenyegetnek, hanem a bizalmas információk nyilvánosságra kerülésével érdekeket sérthetnek.
 
A Társaságot érintő kockázatok megismeréséhez szükséges az általános informatikai biztonsági átvilágítás. Ez tartalmazza a fizikai, illetve informatikai behatolás elleni védelem megtervezését és végrehajtását, a biztonsági rendszerek sebezhetőségének elemzését és átfogó információbiztonsági kockázatelemzést a nemzetközi COBIT és hazai PSZÁF ajánlásoknak megfelelően.


Az IT audit szolgáltatásunk értékeli a bevezetett IT biztonsági és kontroll intézkedéseket, azaz megbizonyosodhasson arról, hogy IT rendszerei valóban megfelelnek-e a Társaság, hazai gyakorlat és jogszabályi előírások követelményeinek.

Mivel a tökéletes védelem ára végtelen, így a cél nem is a tökéletes, hanem a kockázatokkal arányos informatikai biztonsági szint elérése, melyet a különböző kockázati tényezők potenciális kárértékeinek és a megelőzéshez szükséges intézkedések gondos mérlegelése alapján számítunk ki. A megfelelően átgondolt információbiztonsági kiadások már rövidtávon megtérülnek.
  

Az információt veszélyeztető események főként szervezeten kívülről érkeznek, azonban az információkkal kapcsolatos (szándékos és nem szándékos) károkozás túlnyomó többségben házon belül történik. Az információvédelem hiánya súlyos veszteségeket okozhat, az informatikai kockázat napjainkra egyértelműen üzleti kockázattá vált.

 


Az ITSecure informatikai biztonság szolgáltatásaival elkerülheti ezeket a kockázatokat!


Informatikai biztonsági szolgáltatásaink


  IT audit
Szolgáltatásunk értékeli a bevezetett IT biztonsági és kontroll intézkedéseket, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy IT rendszerei valóban megfelelnek-e a Társaság, a hazai gyakorlat és jogszabályi előírások követelményinek. 

  ISO27001 felkészítő audit
Átfogó helyzetképet adunk a jelenről és gyakorlati tanácsokkal segítjük a minősítésre való felkészülést.
 
  Virtualizáció biztonság
VMware, Hyper-V és Citrix virtualizációs technikai alapokon. Összhangba hozzuk virtuális infrastruktúráját Vállalata biztonsági politikájával és követelményeivel.

 
  Informatikai biztonsági incidenskezelés
Igazságügyi szakértő készíti fel Önt az informatikai biztonsági incidensek kezelésére, mind a módszertani, mind a technológiai környezet kialakításával.

  Sérülékenység vizsgálat (etikus hack)
Külső és belső betörési vizsgálatok az Ön által engedélyezett – legális, etikus – támadás, melynek célja a hálózatok biztonsági hiányosságainak felderítése és azok javítása.


  Tűzfal audit
A tűzfal architektúra komponenseinek részletes konfiguráció-elemzése.


  Logelemzés
Az informatikai rendszerben zajló folyamatok, események összefüggéseiben történő elemzése, majd az eredményekről jelentések készítése.

 

  Informatikai stratégia
Az Informatikai Stratégia módszertana segítséget nyújt annak meghatározásában, hogy a jövőben milyen szerepet játsszon az informatika a szervezetnél, és hogy miként támogassa az alaptevékenységet.


  Biztonsági politika és szabályzatok
Az informatikai biztonság szabályozását két dokumentumban, az Informatikai Biztonsági Politikában (”IBP”), és az Informatikai Biztonsági Szabályzatban (”IBSZ”) rögzítjük.

 
  Informatikai katasztrófa terv (DRP)
A katasztrófaterv elkészítésének célja, hogy egy esetleges természeti, vagy ember által okozott katasztrófa esetén a szervezet a lehető leggyorsabban újra hozzáférhessen szoftvereihez, adataihoz és hardvereihez, melyek kritikus üzleti funkciókat látnak el, és melyek nélkül a normál szolgáltatási szint nyújtása nem biztosított.

 
  Üzletmenet folytonosság tervezés (BCP)
A komplex üzletfolytonossági tervvel csökkenthetőek nemcsak a jellemző kockázatok (tűzeset, hacker-támadás, lopás), hanem a nem várt, illetve nehezen számszerűsíthető kockázatok (földrengés, terrortámadás) következményei is.

 

 

 

 
Készüljön fel időben a GDPR  EU Adatvédelmi Rendelet bevezetésére! 
 

 
Biztonság

 

Lehet, hogy Ön nem sokat tud az Internetes biztonságról, de Önnek ezzel nincs is dolga, mivel hálózati biztonsági munkatársaink feladata, hogy minden nap figyeljenek és teszteljenek. Ha bármilyen biztonsági rést tapasztalunk, azonnal kijavítjuk. Az ITSecure hálózati biztonságára tűzfalak, routerek, különféle szűrők és alkalmazások vigyáznak. Mivel több, mint 7 éve kínálunk hálózati biztonsági megoldásokat és végzünk teszteket, rendelkezünk a szükséges tapasztalattal, hogy az Ön levelei és adatai mindig biztonságban legyenek.IT Szabályzatok


A technika fejlettsége miatt ma már nem versenyelőny megszerzéséhez van szükségünk informatikai eszközökre. Ezek ma a fennmaradás elengedhetetlen feltételei.
 

 

Híreink

További híreink

 
ITSecure Informatikai Tanácsadó Kft.
H-1012 Budapest, Logodi utca 54.
Mobil: +36 30 590 3728
Telefon : +36 1 799 1212
Fax: +36 1 799 1218